Biblioteko
Biblioteko

Inter la 3-a kaj la 5-a de septembro 2021 okazis en la muzeo tradicia semajnfina renkontiĝo kun bunta programo. Ĝia parto estis ankaŭ inaŭguro de la nova tema ekspozicio „Universalaj Kongresoj“.

legu pli... | 27. 09. 2021

Pro nuntempaj koronvirusaj limigoj Esperanto-renkontiĝoj povas okazadi bedaŭrinde nur virtuale. Unu el ili estas regulaj kunvenoj, kiujn pere de Skajpo ekde novembro 2020 realigas Esperantista Klubo en Brno. La 26-an de januaro 2021 ĝia prezidanto Miroslav Malovec prelegis pri Esperantlingvaj eldonejoj kaj bibliotekoj – kaj internaciskale, kaj kun speciala atento al la situacio en Ĉeĥio. La ĈEA-Biblioteko, situanta en la Ottendorfer-Domo en la sidejo de la Esperanto-Muzeo, estas kompreneble ankaŭ pritraktita.

legu pli... | 6. 02. 2021

Laŭnome Aŭtuna, astronomie Malfrusomera renkontiĝo en nia muzeo okazos inter la 4-a kaj la 6-a de septembro 2020. Ĉi-jare ne okazos kutima inaŭguro de la nova ekspozicio, ĉar pro la koronkrizo la nunan ne povis vidi sufiĉe da vizintantoj.Tamen por vi preparatas interesa kleriga, kultura kaj turisma programo kaj ebleco renkonti malnovajn kaj novajn geamikojn.

legu pli... | 26. 08. 2020

La 30-an de junio 2020 la ĝisnuna direktorino de UMG kaj unu el kunfondintoj de la Esperanto-Muzeo Blanka Čuhelová emeritiĝas. Jen bona okazo por danko pro ŝia tutviva laboro kaj pro grava subteno de nia projekto.

legu pli... | 30. 06. 2020

Malgraŭ numtempaj limigoj de la internacia turismo ni ĝoje informas vin, ke ekde junio la muzeo denove malfermis sian pordon kaj elkore invitas vin al vizito! Ĉeĥio estas konsiderata kiel epidemiologie stabila kaj sekura lando kaj ekde la 1-a de julio jam estas nuligita neceso porti maskojn kaj en eksteraj, kaj en internaj spacoj.

legu pli... | 21. 06. 2020

En la periodo, kiam la pordo de la muzeo devas resti fermita, ni invitas vin al ĝi almenaŭ pere de filmetoj, muzikaj programeroj kaj kolektaj fotogalerioj. Bv. eniri – ie ajn sur la terglobo vi nun estas!

legu pli... | 8. 04. 2020

Ĉiu esperantisto scias, ke la Unua Libro, eldonita de d-ro Zamenhof sub la pseŭdonimo Doktoro Esperanto, estis eldonita la 26-an de julio 1887 en Varsovio. Tamen ne ĉiu scias, ke ĝi estis finkreita du jarojn antaŭe en malmulte konata komunumo en suda Litovio. Kiel ĝi aspektas nun? Kaj kio memorigas tie pri la iniciatinto de nia komuna lingvo? Venu tien kun ni por eta virtuala ekskurso por iom ekkoni unu el la kernaj lokoj de la Esperanto-historio!

legu pli... | 24. 07. 2019

Ĉi-sube ni prezentas al vi liston de ligiloj al multmediaj dosieroj rilataj al la enhavo de la solenaĵo, okazinta 14.-16.9.2018. Temas pri artikoloj, fotogalerioj kaj videomallongigoj de la programo.

legu pli... | 12. 11. 2018

La nova ekspozicio en Esperanto-Muzeo en Svitavy, inaŭgurita la 14-an de septembro 2018 kadre de la semajnfina solenaĵo omaĝe al 10jariĝo de la muzeo, ĉi-foje kunligas en si du diversajn temojn.

legu pli... | 20. 10. 2018

La 20-an de septembro 2008 en la Ottendorfer-Domo en Svitavy estis inaŭgurita Esperanto-Muzeo. Omaĝe al tiu ĉi deka jubileo dum la semajnfino 14.-16.9.2018 okazis aparta solenaĵo sub aŭspicio de la urbestro kaj subtenanto de Esperanto David Šimek.

legu pli... | 19. 10. 2018